Skip to main content

Hogeschool

Hoe het systeem is ontstaan en wat het heeft geleerd, is de basis voor wat je nu tegenkomt:

Het team ervaart weinig tot geen werkplezier meer, er zijn onderlinge irritaties en ziekteverzuim ligt op de loer, kortom er is gedoe. Het hele team is aanwezig (9 personen). De eerste wat voorzichtige en spannende verkenningen rondom ordening (bijv wie was er het eerst?) leveren al inzichten op. Lege plekken staan voor uitnodigingen om van de ene generatie (founding fathers, generaties die daarna binnenkomen) in te stappen. Vervolgens starten we met een tijdlijn van de oorsprong van het systeem waar ze verantwoordelijk voor zijn tot nu. Daaruit blijken dat thematieken die in de oorsprong al verweven waren doorspelen tot in het nu, dat wordt zichtbaar gemaakt. Het laat ook zien welke impact dit heeft gehad op de leden van het team die er het langste bij zijn en welk effect dit weer heeft op de dynamiek binnen het team.

Je plek innemen in een organisatie. Kan je staan op de plek waar je volmondig ja tegen hebt gezegd? Wat vraagt dat van andere plekken?

Onze opdrachtgever heeft een nieuwe plek in de organisatie gekregen tussen het hoogste bestuursorgaan en de senior managers, zij komt van buitenaf. Er is een laag tussen gekomen. De opdrachtgever ervaart dat het moeilijk is om haar plek in te nemen en krijgt geen voet aan de grond. In een sessie met een vertegenwoordiger van het bestuur, de senior managers en de opdrachtgever verkennen we eerst de geschiedenis van zowel de organisatie als de rollen die door een ieder zijn vervuld. Daaruit blijkt dat alle betrokkenen, met uitzondering van de opdrachtgever, diep geworteld zijn binnen de ontwikkeling van de organisatie en haar voorgangers. We stellen de situatie ook op, het is duidelijk dat de bestaande ordening met de komst van de opdrachtgever vraagt om het innemen van nieuwe plekken. Er komt beweging van hoe de situatie was naar hoe het zich nu dient te ordenen. Ieder vanuit een andere plek of met een ander blikveld. En dat geeft rust en acceptatie.

Ben jij klaar
voor de volgende stap?

Een selectie van onze cases

Financiële instelling

Lees meer

Hogeschool

Lees meer

Publieke sector

Lees meer

Dit zijn       Koenders & Klerk 

Susanne

Koenders

Over Suus

Koenders

& Klerk

Over Koenders & Klerk

Ris

Klerk-Oprel

Over Ris

Wat anderen over ons zeggen:

Het is was voor mij de eerste keer dat ik met “familieopstellingen” gewerkt heb. Op voorhand was ik enigszins sceptisch. Ik moet zeggen dat het de scepsis niet op z’n plaats was. Het heeft me een groter inzicht verschaft, veel gebracht en Suzanne en Ris hebben ons hierbij prima begeleid.

Bastiaan PellikaanVoorzitter College van Bestuur

Susanne en Ris hebben met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht onderliggende patronen blootgelegd. We zijn begonnen met een verhelderende organisatietijdlijn en hebben vervolgens met een organisatieopstelling de huidige situatie en gewenste situatie in beeld gebracht. Knap gedaan en het heeft ons veel opgeleverd. Vooral gedragingen die een verleden hebben zijn op een mooie manier bespreekbaar gemaakt.

Freek RebelInstellingsdirecteur

Ons aanbod

Organisatievraagstukken op maat

Verkennen, (h)erkennen van patronen en de mogelijke oorzaken. Wat maakt dat het momenteel niet stroomt en wat willen problemen daarmee vertellen…?

Workshop Systemisch perspectief

Ontdek het Systemisch Perspectief met ons, Verken diepgaande vraagstukken. Verbeter je inzicht en praktische vaardigheden, meld je aan!…

Individuele begeleiding

Individuele groei begint met jou, Verken obstakels, maak aanpassingen met vertrouwen. Visualiseer je pad. Laat oude patronen achter, een nieuwe start om te bouwen….

Team interventie

Als feedbackgesprekken en teamtrainingen niets meer opleveren, kijken we graag met jullie verder… De antwoorden zitten in wat het systeem geleerd heeft en niet in de individuen van dit moment.