Skip to main content

Interventie en Interactie met Systemisch Perspectief

Onze Interventies

Organisatievraagstukken op maat

V erkennen, (h)erkennen van patronen en de mogelijke oorzaken. Wat maakt dat het momenteel niet stroomt en wat willen problemen daarmee vertellen? Dit verzoek komt vaak vanuit een leidinggevende die tegen bepaalde grenzen aanloopt. Na een eerste intakegesprek 1 op 1 of met meerdere stakeholders, komen we met een voorstel van een mogelijke opzet en interventie.

Onze ervaring leert dat een dagdeel voldoende is om mee te werken, ook omdat het met elkaar kijken, onderzoeken en vooral voelen vrij intensief is.

Een dagdeel kan als onderdeel van een tweedaagse agenda, bijvoorbeeld een veranderagenda of een strategisch plan, die kunnen wij ook verder faciliteren.

Overigens denken wij dat het ook heel goed is om als MT te reflecteren op de geschiedenis van teams/organisaties en van daaruit patronen te herkennen om gedrag van nu te kunnen plaatsen. Zowel voor helpend als minder helpend gedrag.

Team begeleiding

W e doen een verkenningsgesprek met een opdrachtgever en/of meerdere vertegenwoordigers binnen het team. We werken met mensen uit het systeem zelf (geen representanten) in het verkennen en herkennen van onderliggende patronen. In overleg met de opdrachtgever(s) komen we tot een eerste vraagstelling en mogelijke interventies die we gezamenlijk bespreken. Vervolgens wordt de sessie, of sessies, gedaan. Uit onze praktijk blijkt dat een sessie van een halve dag voldoende is om de diepere lagen te (v)erkennen. Soms past de interventie in doelstellingen voor een dag en kan de invulling van de dag worden aangevuld met werkvormen. Wij leveren vanuit ons een terugkoppeling op de inzichten.

Individuele begeleiding

Het kan passend zijn om individueel te onderzoeken waar je van wil leren  in je organisatie, in je team, in je loopbaan. Door het visualiseren van het vraagstuk verkennen we wat er gebeurt en waar een mogelijke beweging zit. Soms wordt er ook gepleurd en gesleurd om te leren en te verkennen hoe aanpassingen of stappen voelen. Soms is er ook iets waar je afscheid van wilt nemen of iets wat als patroon terugkomt in je werk. Wat is er dan nog aan te kijken? Let’s see.

Workshop Systemisch perspectief

Kom ervaren op één van onze ontmoetingen, met maximaal 6 deelnemers verkennen we vraagstukken die jullie bezighouden.

Tijdens de workshop worden minimaal twee cases verdiept. De workshop is een laagdrempelige manier om het systemisch veld te verkennen – ‘Hoe werkt de systemische blik?’.

Voor wie? Leidinggevenden, HR adviseurs, coaches, die bij één organisatie langdurig verbonden zijn of juist als interim de rol innemen. We vinden het belangrijk dat er vanuit de deelnemers een spin off plaatsvindt naar de praktijk. We gaan ervoor dat de opbrengsten van de workshops inzichten geven in een systeem waarbij iemand hoort en zo  bijdraagt aan de eigen praktijk.

Duur: 3.5 uur, investering 150 euro.

Locatie: Groenekan – omgeving Utrecht.

De eerstvolgende data zijn:

  • Woensdagochtend 5 juni 2024
  • Woensdagochtend 4 september 2024

Ben jij klaar
voor de volgende stap?

Dit zijn       Koenders & Klerk 

Susanne

Koenders

Over Suus

Koenders

& Klerk

Over Koenders & Klerk

Ris

Klerk-Oprel

Over Ris

Een selectie van onze cases

Financiële instelling

Lees meer

Hogeschool

Lees meer

Publieke sector

Lees meer

Wat anderen over ons zeggen:

Het is was voor mij de eerste keer dat ik met “familieopstellingen” gewerkt heb. Op voorhand was ik enigszins sceptisch. Ik moet zeggen dat het de scepsis niet op z’n plaats was. Het heeft me een groter inzicht verschaft, veel gebracht en Suzanne en Ris hebben ons hierbij prima begeleid.

Bastiaan PellikaanVoorzitter College van Bestuur

Susanne en Ris hebben met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht onderliggende patronen blootgelegd. We zijn begonnen met een verhelderende organisatietijdlijn en hebben vervolgens met een organisatieopstelling de huidige situatie en gewenste situatie in beeld gebracht. Knap gedaan en het heeft ons veel opgeleverd. Vooral gedragingen die een verleden hebben zijn op een mooie manier bespreekbaar gemaakt.

Freek RebelInstellingsdirecteur

Ons aanbod

Organisatievraagstukken op maat

Verkennen, (h)erkennen van patronen en de mogelijke oorzaken. Wat maakt dat het momenteel niet stroomt en wat willen problemen daarmee vertellen…?

Workshop Systemisch perspectief

Ontdek het Systemisch Perspectief met ons, Verken diepgaande vraagstukken. Verbeter je inzicht en praktische vaardigheden, meld je aan!…

Individuele begeleiding

Individuele groei begint met jou, Verken obstakels, maak aanpassingen met vertrouwen. Visualiseer je pad. Laat oude patronen achter, een nieuwe start om te bouwen….

Team interventie

Als feedbackgesprekken en teamtrainingen niets meer opleveren, kijken we graag met jullie verder… De antwoorden zitten in wat het systeem geleerd heeft en niet in de individuen van dit moment.